کتاب کلبه عمو تم اثر هریت بیچر استو می باشد.کلبه عمو تم اثری با شرح و موضوع ضد برده‌داری می باشد.این نوشته در سال هزار و هشتصد و پنجاه و دو چاپ شده است و اثرات بسیار زیادی بر جنگ داخلی آمریکا و مبحث آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و برده‌داری داخل آمریکا گذاشته است. این اثر یکی از پرفروشترین کتاب داستان ها در زمان قرن نوزدهم و دومین اثر پرفروش پس از انجیل بوده و در چاپ اول سیصد هزار عدد از آن تنها داخل آمریکا فروش رفت.کلبه عمو تم در اول به طور پاورقی در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد و هنگامی به طور کتاب منتشر شده و نه فقط داخل آمریکا بلکه در همه ی کشورهای دنیا همچنان میلیون‌ها نسخه از آن به فروش رفت و تا سالها نمایش‌هایی بر پایه ی آن بر صحنه تئاترهای دنیا اجرا نمود. زمان زیادی نگذشت که داخل آمریکا خانم استو از یک طرف به شخصیتی خیلی دوست داشتنی و از طرف دیگر به چهره‌ای خیلی منفور مبدل شد. برای خرید کتاب کلبه عمو تم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کلبه عمو تم