کتاب دل تاریکی یا قلب تاریکی نوشته شده توسط جوزف کنراد می باشد.دل تاریکی اسم داستان کوتاهی از جوزف کنراد می باشد که در سال هزار و هشتصد و نود و نه به دست مجله ی مشهور بلک‌وودز در سه سری و به سبک داستان در داستان به انتشار رسید.ملوانی به اسم مارلو از دوران کودکی جذب و علاقه مند رودی بزرگ است که در مناطق و نواحی جستجو نشده داخل آفریقا جاری است. پس از سالها شرکتی که وظیفه ی جستجو کردن داخل آن منطقه را دارد فرماندهی یک کشتی بخصوص حامل عاج را به او سپرده است. مارلو بعد از مسافرتی بسیار سخت و طاقت‌فرسا و به اتمام نرسیده و کابوس‌گونه عاقبت پیروز می‌شود که در عمق مناطق به کمپ شرکت رسد. ولی تمام مسائل را آشفته و بهم ریخته و اسرار آمیز پیدا می کند. سکوت رازناکی بر بومیان زندگی کننده در آنجا حاکم است. مارلو به گشتن دنبال نماینده شرکت به اسم مستر کورتس پرداخته ولی خبری از او در دست نمی باشد. مارلو بر پایه ی نمایه ها به عمق جنگل‌های وحشی رفته و در آنجا کورتس را در صورتی که به الهه و پروردگار قبایل وحشی تبدیل شده پیدا می کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دل تاریکی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دل تاریکی