کتاب کشتن مرغ مقلد یا مرغ مینا یکی از معروفترین داستانهای دنیا نوشته شده توسط هارپر لی می باشد.این اثر کاری از نویسنده معروف آمریکایی در سال هزار و نهصد و شصتد میلادی می باشد.او واسه ی نگاشتن این داستان در سال هزار و نهصد و چهل و شش میلادی جایزه پولیتزر را از آن خویش کرد. از دوران نخستین چاپ تا الان زیادتر از چهل میلیون نسخه از این نوشته فروخته شده است و زیادتر از چهل زبان بین‌المللی ترجمه گشته است. تیراژ اولین نشر رمان کشتن مرغ مقلد پنج هزار نسخه بوده است. با روبرو شدن با مسائل بسیار جدی مثل تجاوز به زور و خشونت و نابرابری نژادی این داستان واسه ی گرما و طنز آن معروف شده است. پدر داستانگو اتیکاس فینچ به موجب یک دلاور اخلاقی واسه ی خیلی از مطالعه کننده ها و با نام عنوان یک مدل از یکپارچگی واسه ی وکلا نمایان کرده است. به عنوان یک کتاب گوتیک جنوبی و داستان تربیتی زمینه اولیه کشتن مرغ مقلد برگرفته از بی عدالتی نژادی و به قتل رساندن بی گناهی است. برای خرید کتاب کشتن مرغ مینا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کشتن مرغ مینا