کتاب بیگانه نوشته شده به دست آلبر کامو می باشد.بیگانه اسم داستانی جالب از آلبر کامو نویسنده مشهور فرانسوی بوده که در سال هزار و نهصد و چهل و دو در نشر مشهور با نام گالیمار به انتشار رسیده است.مطالب و متون آن از مهمترین و اساسی ترین نوشته ها در خصوص فلسفه ی اگزیستانسیالیسم به حساب آمده است.کامو در مقدمه‌ای بر این داستان نگاشته که زمان بسیار طولانی می باشد که من داستان بیگانه را در یک جمله که فکر نمی‌کنم بسیار هم بر ضد رسم و سنت باشد خلاصه نموده ام.در مکان زندگی و اجتماعی ما هر شخصی که در دفن کردن و مزار مادر گریه نکند خطر اعدام تهدیدش می نماید.حرف و منظور بر این است که تنها بگویم قهرمان رمان به دلایلی محکوم بر اعدام گشت که در بازی اتفاق افتاده به هیچ وجه شرکت نداشت. در این مفهوم از اجتماع خویش بیگانه و از متن برکنار است.در دور و اطراف سرگذشت و زندگی شخصی فقط و در پیدا کردن لذت‌های تن سرگردان بوده. از این رو مطالعه کنندگان او را خودباخته‌ای پیدا نموده اند در دست امواج. برای خرید کتاب بیگانه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بیگانه