کتاب سیمای مرد هنر آفرین در جوانی یکی از صد داستان برتر قرن نوشته جیمز جویس می باشد.این کتاب داستانی می باشد که در سال هزار و نهصد و شانزده به انتشار رسیده است.این رمان که داستانهای پسری را از سن دو سالگی تا بیست سالگی بیان می نماید خیلی در هم پیچیده می داند و در آن به مسایلی از جمله ایرلند و انسان و کودک و ترس و خدا پرداخته شده است. انتقاد کنندگان بر این باور بودند که این قصه مقدمه ی داستان نخستین شاهکار جیمز جویس می باشد. این نوشته به‌ گونه ای خود سرنوشت و زندگی‌ او است.نگارنده اتفاقات و رویدادهای رمان را که به دست سوم شخص مفرد بیان شده با اندیشه ی استیون ددالوس ادغام نموده و مطالعه کننده در برخی بخش های اثر با این ادغام روایت و اندیشه و فکر روبرو می‌شود. نگارنده به کوشش و نوسان های روحی ددالوس واسه ی روبرو شدن با روحی بر عوامل منفی دور و اطراف او از جمله رفتار بسیار بد بعضی از معلمین و عصبانیتی که میان پسرهای مدرسه رایج بوده پرداخته‌ است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیمای مرد هنر آفرین در جوانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب سیمای مرد هنر آفرین در جوانی