کتاب پیرمرد و دریا نوشته شده توسط ارنست همینگوی می باشد.پیرمرد و دریا اسم داستان کوتاهی از نگارنده ی مشهور آمریکایی ارنست همینگوی است.این کتاب در سال هزار و نهصد و پنجاه و یک در کوبا نگاشته شد و در هزار و نهصد و پنجاه و دو به انتشار رسید. این اثر که یکی از معروف ترین کتابهای او می باشد توضیح کوشش های یک ماهیگیر پیر کوبایی می باشد که در دل دریاهای دور واسه ی به دام انداختن یک نیزه‌ ماهی خیلی بزرگ با آن داخل نبرد مرگ و زندگی می شود. نوشتن این اثر یکی از موجبات عمده اهدای جایزه ادبی نوبل سال هزار و نهصد و پنجاه و چهار به ارنست همینگوی بوده‌ است.هنگامی که رمان شروع می شود سانتیاگو پیرمرد ماهی گیر هشتاد و چهار روز می باشد که حتی یک ماهی هم صید ننموده است. او آن اندازه بدشانس بوده‌ که پدر و مادر شاگردش مانولین مانع همراهی با پیرمرد شدند و به او گفته‌اند بهتر است با ماهی گیرهایی که شانس بیشتری دارند راهی دریا شود. مانولین ولی خیلی پیرمرد را دوست دارد و در همه ی مدتی که پیرمرد دست خالی از دریا بازگشته او هر شب به خانه او سر زده است. برای خرید کتاب پیرمرد و دریا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب پیرمرد و دریا