کتاب مسیر سبز به دست استفن کینگ نوشته شده است و توسط ماندانا قهرمانلو به فارسی برگردانده شده است.این رمان در سال هزار و سیصد و هشتاد در انتشارات درسا با تعداد صفحات پانصد و بیست و پنج صفحه به چاپ رسیده است.استفن ادوین کینگ متولد شده در بیست و یک سپتامبر هزار و نهصد و چهل و هفت یکی از نگارنده های آمریکایی به وجود آورنده ی زیاد از دویست نوشته ی ادبی در گونه‌های ترسناک و خیال‌پردازی می باشد.داستان های کینگ آنگونه با گرمی از سمت مطالعه کننده روبرو شد که زمانی طول نکشید که به سینما همچنان راه پیدا نمود. داستان کتاب در سال هزار و نهصد و سی و دو رخ داده است و درباره ی سرنوشت و زندگی پل اچکامب یکی از نگهبانان کهن زندان دیترویت که در رابطه با زندانی سیاه پوست و درشت هیکلی به نام جان کافی است. جان متهم به کشتن دو کودک شده است. پل با مرور زمان به دوستدار شخصیت و رفتار جان میشود و متوجه شده که او شامل یک نیروی متافیزیکی خارق العاده است . عاقبت جان کافی در موقع بیگناهی به اعدام محکوم می شود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مسیر سبز تماس بگیرید.

دانلود کتاب مسیر سبز