کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته می باشد.این نوشته کتابی از امیلی برونته یکی از شاعران و نگارنده های مشهور انگلیسی که به دفعات به دست مترجم های گوناگون از جمله مهدی سجودی مقدم و رضا رضایی و نوشین ابراهیمی به زبان فارسی برگردانده شده و چاپ شده است.وادِرینگ هایتس در این رمان اسم ساختمان خانوادگی ارنشاو که با مفهوم منزلیست که روی قله و در اثر باد تشکیل شده است.این نوشته در سال هزار و هشتصد و چهل و هفت به انتشار رسیده است. کلمات از واژگان اسکاتلندی برگرفته شده می باشد و به توفانی که دور و بر خانه اساسی داستان موجود است اشاره دارد و نماد فضای پر از هیاهوی داستان است.این رمان عشق آتشین اما مشکل‌دار بین هیث کلیف و کترین ارنشاو می باشد. و آن که این عشق به ثمر نرسیده چطور عاقبت این دو عاشق و خیلی از اطرافیانشان را به ویرانی خواهد کشاند . هیث کلیف فرزند کولی می باشد که پیروز به ازدواج با کاترین نشده و بعد از فوت کاترین به انتقام‌گیری روی برده است.داستان قصه واسه ی مسافری تعریف گشته است و او آن را به اول شخص روایت می نماید. برای خرید کتاب بلندی های بادگیر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بلندی های بادگیر