کتاب بازمانده روز نوشته کازوئو ایشی گورو و ترجمه نجف دریابندری می باشد.اثر بازمانده روز سومین رمان آقای کازو ایشی گورو نگارنده ی انگلیسی و ژاپنی تبار می باشد که در سال هزار و نهصد و هشتاد و نه پیروز گشت جایزه بوکر را از آن نگارنده اش نماید . این اثر با ترجمه نجف دریابندری به دست انتشارات کارنامه داخل ایران چاپ شده است. در سال هزار و نهصد و نود و نه فیلم سینمایی تشکیل شده از بر روی این اثر با شرکت آنتونی هاپکینز ولی تامسون در هشت رشته نامزد جایزه اسکار را گرفت .بازمانده روز قصه ی آقای استیونز سر پیش‌ خدمتی انگلیسی می باشد که سرنوشت خویش را صرف خدمات وفادارانه به لرد دارلینگتون نموده است. رمان با رسیدن نامه‌ای از یک همکار کهن آغاز می گردد . در این نامه خانم کنتن از سرنوشت زناشویی خود گفته که استیونز از آن برداشت راضی نبودن از ازدواجش او می‌کند. همزمان با فرا رسیدن نامه رویدادی واسه ی استیونز رخ می دهد که بشود به بهانه پژوهش درمورد استخدام دوباره ی خانم کنتن که همچنان باز برگردد سراغ ارتباطی که دورانی به او علاقه داشته می رود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازمانده روز تماس بگیرید.

دانلود کتاب بازمانده روز