کتاب وقتی نیچه گریست نوشته اروین یالوم و ترجمه سپیده حبیب می باشد.این اثر یکی از داستانهایی روان‌شناختی معروف از روان‌پزشک اگزیستانسیالیست با نام اروین د.یالوم می باشد که در سال هزار و نهصد و نود و دو نگاشته است.وقتی نیچه گریست مخلوطی از حقیقت و وهم و جلوه ای از علاقه و تقدیر و اراده داخل وین خردگرای سده ی نوزدهم و در آستانه ی تولد اندیشه ی روانکاوی و فردریش نیچه و بزرگ ترین اندیشمند اروپا و یوزف برویر که از موسسان روانکاوی و دانشجوی پزشکی بسیار جوانی به اسم زیگموند فروید تمام اشکالی می باشند که در ساختار داستان در هم جای داده می شوند تا اثری جالب و فراموش نشدنی ارتباطات خیالی بین بیماری خارق العاده و درمانگری استثنایی را به وجود آورند . در اول داستان لو سالومه این خانم دست نیافتنی از برویر خواسته است که با استفاده از شیوه ی آزمایشات درمان با سخن گفتن به کمک نیچه ی امید نداشته و که می خواهد خود را از بین ببرد بشتابد و او را از این کاری منصرف نماید. در این داستان بسیار جالب دو مرد مشهور و اسرارآمیز تاریخ تا عمق وسواس های خود به جلو می روند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وقتی نیچه گریست تماس بگیرید.

دانلود کتاب وقتی نیچه گریست