کتاب کنیز ملکه مصر نوشته میکل پیرامو و ترجمه ذبیح الله منصوری می باشد. شرمیون یکی از کنیزهای ویژه و محرم رازهای کلئوپاتر ملکه مصر بوده است. از آن رو که او از بچگی خویش رابطه ی دوستی با کلئوپاتر داشت قادر به فهمیدن خصوصی‌ترین اسرار ملکه شد. او داخل مجلسهایی شرکت می نمایید که هیچ خدمه و کنیزی حق شرکت در آنها را نداشت و هیچ کسی جز ملکه و پادشاه نمی توانستند به آنجا روند. به این دلیل داستانش او از خاتونش این قدرت را دارد که با اعتبار باشد. به سبب نسبت به خصوصی که میان این دو ایجاد گشته بود ملکه از همان زمان اولیه او را با خویش به کلاس درس می‌برد. هرچند در اول کار اساتید به این امر معترض شدند ولی قادر به این نبودند که جلوی کار دختری را گیرند که سیزده نفر از خاندان او تماما از پادشاهان بوده‌اند. به این موجب شرمیون در جلسات درس شرکت می نمود و به غیر از خواندن و نگاشتن توانست علمهایی همانند تاریخ و جغرافیا و هندسه یاد گیرد. و فردی بی نقص در بین زنان مصر شود. شرمیون در این اثر از زندگی خویش و خاتونش گفته و کلئوپاتر را شخصی خیلی سیاست‌مدار و باهوش ولی ناپرهیزکار خوانده است که توانست با به کار گیری از چهره خویش و ناپرهیزکاری دو پادشاه روم را به سمت خویش کشاند و جنگ‌ها به وجود آورد. برای خرید کتاب کنیز ملکه مصر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کنیز ملکه مصر