کتاب سیذارتا نوشته هرمان هسه و ترجمه امیر فریدون گرگانی است.سیذارتا اسم نوشته ای می باشد که هرمان هسه داخل آن به انقلاب معنوی یک مرد هندی برهمن پرداخته است. این اثر در سال هزار و نهصد و بیست و دو و بعد از آنکه هسه زمانی را در دهه هزار و نهصد و ده داخل هند به سر برد چاپ نمود . سیذارتا در زبان سانسکریت با معنی کسی که به اهداف خویش رسیده‌ می باشد.اتفاقات قصه ارتباط داشته با زمان هند باستان و هم‌زمان با بودا در سده شش می باشد.سیذارتا پسر برهمنی بوده که در سواحل رودخانه ها و در کنار قایق ها بزرگ شده است . او دوستی داشته به اسم گوویندا که با هم به دیگر آموخته های پدر و اندیشمندان و اشخاص عاقل گوش می‌دهند.پدر از آنکه پسر وی در یادگیری طمع دارد خیلی خوشحال می باشد و وجود مادر پر از عشق به سیذارتا و دوستش گوویندا هم به رفتار و روح و اندیشه ی زیاد او علاقه داشته ولی سیذارتا حس رضایت نداشته و روح وی آرام نیست . حس می کند که خلایی داخل زندگی او وجود دارد و البته با گوش فرا دادن به درسهای یاد داده اشخاص دانا و دانشمند هم اکنون روحش قانع نخواهد شد. برای خرید کتاب سیذارتا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سیذارتا