کتاب مشهور فاوست نوشته شده توسط یوهان ولفگانگ فون گوته می باشد.فاوست شخص مهم و اساسی یک افسانه آلمانی می باشد. او آدمی پیروز با تحصیلات دانشگاهی اما از سرگذشت و زندگی خویش رضایت ندارد. که روح خویش را با علم و تفکر تمام نشدنی و لذایذ دنیایی در معامله‌ای با شیطان عوض می نماید. این افسانه سرچشمه از اثرهای ادبی و داستانی و سینمایی و موسیقایی زیادی شده‌ است.کلمه فاوست در آلمانی میزان و پیمانه مشت معنی می‌دهد.فاوست ناراحت و نا آرام است. با خویش قصد می کند تا با شیطان برای به دست آوردن علم زیادتر و نیروی جادو به صحبت بپردازد. او خواهان این است تا از همه ی اندیشه و لذت این جهان سود ببرد. در عوض آن مباشر شیطان مفیستوفل نمایان می‌شود. او این معامله را با فاوست تشکیل داده و مفیستوفل به نیروی جادویی او واسه ی زمان یک دوره کمک می نماید اما در آخر زمان روح فاوست برای خواهد شد و فاوست به صورت ابدی نفرین شده خواهد بود. در رمانهای نخست این دوره به طور معمولی بیست و چهار سال گفته شده است. برای خرید کتاب فاوست به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب فاوست