کتاب کوری نوشته ژوزه ساراماگو است.کوری داستانی از ژوزه ساراماگو که اولین دفعه در سال هزار و نهصد و نود و پنج چاپ گشته است. ساراماگو داخل این داستان از کوریِ انسانها صحبت نموده است . در این کتاب جالب هاله‌ای به رنگ سفید پس از کور شدن اشخاص روبروی چشمانشان ظاهر می‌شود.ساراماگو در این نوشته از استعاره استفاده کرده و با اشارات بر اثرهای کهن کتابش را زیباتر و متاثر تر نموده است.داستان از ترافیکِ یک چهار راه شروع شده . راننده ی اتومبیلی نا به هنگام دچار کوری می شود و چشمانش دیگر نمی بیند. زمان بسیار کمی اشخاص دیگری که تمامی آنها از بیماران یک چشم‌ پزشک‌ می باشند کور می‌شوند. پزشک با معاینات پیاپی چشم آنها متوجه می شود که چشم این آدمها به طور کامل سالم می باشد. ولی آنها چیزی را نمی‌بینند. بسیار جذاب می باشد که بر ضد بیماری کوری که تمام چیزها به رنگ سیاه می شود همه ی این افراد دچار دیدی سفید شده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوری تماس بگیرید.

دانلود کتاب کوری