کتاب سفر به دیگر سو نوشته کارلوس کاستاندا می باشد.و به دست دل آرا قهرمان ترجمه گشته است. این اثر درمورد سرگذشت حقیقی یک دانشجوی مردمشناسی می باشد که با یک ساحره اهل مکزیک روبرو شده و همه ی اعمال شگفت آور و غریب ساحره ها را در کتابش چاپ می نماید و به موجب این اثر دکترای دانشگاه لوس آنجلس را هم از آن خویش می کند . اثر سفر به دیگر سو سومین نوشته ی کارلوس آراندا کاستاندا به سبب حکم پایان نامه در خصوص تحصیلات دکتری مردم شناسی او به حساب می رود.قبل از آن در هزار و نهصد و هفتاد و سه این جوان پژوهشگر به دنبال و گشتن واسه ی اثر داروهای گیاهی در نظام درمان های سنتی سرخپوستان به سونورای مرکزی کوچ می نماید و نتیجه دیدار او با دون خوان ماتوس یکی از سرخپوستان میانسال و رازگونه و اسرار آمیز نوشتن کتابی است که آموزه های دون خوان اسم می گیرد. نمونه جمع شده اثرهای کاستاندا در کوشش واسه ی کشیدن سامانه مفهوم بخصوص دارد که ناوالیسم نامیده شده است. برای خرید کتاب سفر به دیگر سو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سفر به دیگر سو