دانلود کتاب سفر به انتهای شب اثر لویی فردینان سلین ترجمه فرهاد غبرایی

 

رمان سفر به انتهای شب اثری از لویی فردینان سلین می باشد.

سفر به انتهای شب اولین داستان لویی فردینان سلین نگارنده ی مشهور فرانسوی می باشد که در سال هزار و نهصد و سی و دو به انتشار رسیده است.

قصه ی فردینان باردومو را تعریف می نماید که در میان سالهای جنگ جهانی اول تا دوم زندگی می نموده است. او از ایام جوانی خویش گفته که زیادتر به ولگردی و خوشگذرانی سپری گشته است.

این کتاب داستان خود سلین می باشد.اثر زیبای سفر به انتهای شب به دست فرهاد غبرایی از فرانسه به فارسی برگردانده شده است.بر اساس پژوهش های فرهاد غبرایی که در مقدمه ترجمه سفر به انتهای شب هم اکنون آمده است و نخستین دفعه اسم این نوشته از زبان آل احمد و داخل کتاب ارزیابی شتابزده ذکر شده است.

برای خرید کتاب سفر به انتهای شب به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب سفر به انتهای شب