کتاب پینوکیو نوشته کارلو کلودی از کتاب های ماندگار و خاطره انگیز که کارتون ان به یاد همه ما مانده است.در ایام قدیم پیرمرد نجاری به اسم پدر ژپتو زندگی خویش را سپری می نمود که بچه‌ای نداشت و تنها زندگی می کرد. پدر ژپتو با یک از گربه و دارکوب با ساختن و تهیه ی شی چوبی سرنوشت خود را می گذراند . او با درست نمودن عروسکی چوبی به نام پینوکیو اعتقاد پیدا می کند که برای خویش کودکی دارد. فرشته‌ای مهربان هنگامی که به آرزوی قلبی پیرمرد پی می برد با زنده نمودن عروسک آرزوی پیرمرد را برآورده می نماید. زمانی گذشته پدر ژپتو پینوکیو را همانند همه ی کودکان به مدرسه فرستاد. پینوکیو در مسیر مدرسه از روی سادگی و مهربانی گول روباه مکار و گربه نره را خورده و به‌ دیدن نمایش خیمه‌شب‌بازی می‌رود. در همان جا روباه حیله گر او را به صاحب خیمه‌شب‌بازی می‌فروشد. پینوکیو با جوجه اردکی که به همراهش می باشد با نام جینا ناچارا در آنجا مانده و به‌ همراه آن‌ها از شهری به شهر دیگر سفر می کند و یکی از افراد مهم و ستاره ی نمایش خیمه‌شب‌بازی می‌شود. برای خرید کتاب پینوکیو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب پینوکیو