کتاب مرگ در ونیز به نوشته توماس مان است .توماس مان نگارنده ی آلمانی می باشد که در هزار و نهصد و دوازده به چاپ رسیده است. آشنباخ نگارنده ی مشهور به ونیز رفته به امید آنکه داخل این شهر به آرامش و استراحتی که بعد از سپری نمودن شبهای بیداری و کار طاقت‌فرسا واسه ی او لازم است دست پیدا کند و به این وسیله بر ظرایف هنر تسلط پیدا کرده و به فهمیدن چگونگی هر نوع زیبایی نایل شود. در هتل مجللی در لیدو پند وقتی می ماند و با مدت زمان بسیار کم در آنجا چشمش به نوجوانی لهستانی به اسم تذریو افتاده و جذب زیبایی بخصوص او می‌شود. به زودی بین کسی که با سختی و رنج به آفرینش زیبایی تلاش می کند و کسی که بی‌هیچ تلاشی به دلیل وجودش که تجسم زیبایی بوده به شیوه ای ناگفته و پنهانی مؤانست غریبی ایجاد می شود. موقعیت توهم بر انگیز و دوپهلویی می باشد که متصل بر مکالمات افلاطون است که آنها را به یاد آشنباخ آورده و عاقبت به جای آنکه خوب شود حس می‌کند که روحش در این بازی پیاپی تحلیل گشته است. در آخر باتصمیمی به صورت اتفاقی تلاش می کند تا ونیز را ترک نماید. برای خرید کتاب مرگ در ونیز به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مرگ در ونیز