کتاب ساندیتون اثری از جین آستین است.این نوشته درمورد ماجرای دخترجوان و خیلی زیرک و باهوشی به اسم شارلوت است که در طول رویدادهایی با خانواده ای به عمارت ساندیتون می رود و در آنجا با جوان خوش صحبت و محبوبی با اسم سیدنی آشنا می شود.شارلوت همراه با خانواده ای که جمعیت زیادی دارند و بسیار خوشحال و خوشبخت هستند داخل مزرعه ای زندگی می نمایند. روزی درشکه ای در حوالی خانه آنها دچار سانحه شده و به این گونه باب دوستی میان دو خانواده باز شده و پارکرها از شارلوت خواسته اند تا زمانی به عنوان مهمان نزد آنها رفته و البته سیدنی پارکر جذاب و زیبا داخل آن شهر به شارلوت خواهد پیوست .جین آستن در سال هزار و هفتصد و هفتاد و پنج به دنیا آمده و در هزار و هشتصد و هفدده از دنیا رفته است .او نگارنده ی انگلیسی بوده که بر روی نوشته های ادبیات غرب تأثیراتی داشته است. شناخت او از زندگی زنان و مهارتهایش در گوشه و کنایه‌ها او را به یکی از معروفترین داستان نگاران دوره ی خودش تبدیل نموده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ساندیتون تماس بگیرید.

دانلود کتاب ساندیتون