کتاب الفبا و جنایت رمانی زیبا و جذاب به نوشته آگاتا گریستی و با ترجمه محمد قصاع است. نامه‌ای از فردی ناشناخته به دست هرکول پوآرو رسیده و به او گفته است که در روز بیست و یکم ماه در انتظار یک معمای جدید است. اسکاتلندیارد نامه را جدی نگرفته ولی صبح روز بیست و دوم خبر رسیده که آلیس آشر در انداور با قصاوت تمام به قتل رسیده و یک نسخه از راهنمای الفبایی قطارهای مسافربری با صفحات باز روی پیشخوانی در نزدیکی جنازه پیدا گشته است.پس از گذشت یک ماه پوآرو نامه نگران‌کننده دیگری به دستش می رسد که در آن نگاشته شده که در انتظار قتلی دیگر داخل بکستونان‌سی باشد. همانگونه که در نامه پیش‌بینی گشته جسد الیزابت بتی برنارد در بکستونان‌سی پیدا می‌شود. این دفعه هم راهنمای الفبایی حرکت قطارها در .کنار جسد گذاشته شده است. قتهای دیگری رخ می‌دهد و پوآرو تصمیم گرفته قاتل باهوش و مغرور را پیدا کند . قتلهای الفبایی که از بهترین و پیروز ترین داستانهای کریستی و معمایی حقیقی واسه ی کارآگاه بلژیکی بوده و قاتل زنجیره‌ای کمیابی را معرفی نموده که اخلاق منحط و بسیار ظالمانه ای داشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الفبا و جنایت تماس بگیرید.

دانلود کتاب الفبا و جنایت