کتاب لرد جیم نوشته شده به دست جوزف کنراد می باشد.اگر به جستجوی اطلاع پیدا کردن از رمان جوزف کنراد در ارتباط با مردی که به سراغ بازیافتن شرف از دست رفته خود می باشید .مارلو داخل رمان لرد جیم در حال تعریف کردن داستان شخصی است و تمام هدفش این بوده که واقعیت این مرد را که مدتیست کشته شده به مردمی که او را به عنوان رهبر خویش انتخاب نموده اند ثابت کند. قصه از زمان جوانی جیم آغاز می‌ شود.دورانی که قادر بر پشتکار بسیار از رتبه‌ی ملوانی بسیار زود به معاون اول ناخدا کشتی تبدیل شود. ولی در ادامه به سبب یک کار نادرست که موجب آبروریزیِ بزرگی شده منجر می شود تا جیم از درجه و کار خود اخراج شود. مگر چند اثر از یک نویسنده قادر به عنوان شاهکار در میان صد کتاب برتر قرن قرار گیرد. خیلی از انتقاد کنندگان در ارتباط با کتاب‌های جوزف کنراد ابراز تعجب نموده و مؤسسه‌هایی که لیست کتاب‌های برتر قرن و یا دنیا را تهیه کردند هر یک به سلیقه شخصی یا پس از نظرسنجی از مطالعه کننده ها حداقل یکی دو عدد از کتابای کنراد در لیست خودشان جا داده اند. دل تاریکی و لرد جیم داخل اکثر این لیست‌ها حضور داشته اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لرد جیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب لرد جیم