کتاب بی خانمان اثری از هکتور مالو که توسط فریدون معمار ترجمه شده است. بی خانمان یکی از نوشته های معروف هکتور مالو داستان نویس اهل فرانسه است.رمی پسری بچه ای سر راهی می باشد که در دهکده شاوانون بزرگ شده است. در سن هشت سالگی متوجه می شود که خانم باربرن کسی بوده که از بچگی او را بزرگ نموده است. مادر حقیقی او نیست.من یک کودک سر راهی می باشم. ولی تا هشت سالگی فکر می نمودم همانند بچه های دیگر برای خویش مادر دارم. برای آنکه هنگامی کهی ریختم زنی می آمد و آنگونه با مهربانی مرا در آغوش می کشید و می فشرد که گریه هایم بند می آمد .از آنجا که خانواده ای که او را پیدا نموده بودند وضعیت مالی خوبی نداشته و پدر خوانده خشنش با نام ژرم با ماندن او مخالف نمود . ژرم او را به مردی ایتالیایی به اسم ویتالیس می فروشد. ارباب ویتالیس بسیاری حیوان داشته که با آن ها به شهر های گوناگون سفر می کند و نمایش بازی می کند. رمی به گروه آن ها پیوسته است. برای خرید کتاب بی خانمان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بی خانمان