کتاب دختر فقیر قلب پاک به نویسندگی ماگزنس واندرمرش که کار ترجمه این رمان را ذبیح الله منصوری در پانصد و هفتاد و دو صفحه انجام داده است.قصه ی کتاب دختر فقیر قلب پاک واسه ی شخصی به اسم دنیس باریه رخ داده است. رویدادهای نوشته میان دو جنگ جهانی اتفاق افتاده و تصویر زندگی قشر تهی دست اجتماع فرانسه را نمایان می کند. زنان و دختران این قشر واسه ی سپری کردن زندگی خویش دست به خود فروشی و فساد زده اند تا به گونه ای زندگی کنند.اما قهرمان داستان با وجود دشواریهایی که به تفصیل در اثر شرح داده شده است و پاکدامنی خود را حفظ می نماید. برای آنکه به گفته خود قهرمان رمان فقط نکته امید آور کننده ی زندگی تهی دستانه ی او پاکدامنیش است. این اثر در سه جلد نگاشته شده است که جلد نخست از کودکی تا پانزده سالگی دنیس و جلد دوم تا بیست سالگی دنیس باریه و جلد سوم ازدواج دنیس و شروع زمان خوشبختی او بوده که هم اکنون نیز ترجمه نشده است. اثر دختر فقیر نه یک کتاب تاریخی می باشد و نه ماجراجویی و نه موجب شگفتی ادمی می شود. اما آنگونه در روح مطالعه کننده اثر می نماید که کمتر کتابی اینطور حسی را به همراه داشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دختر فقیر قلب پاک تماس بگیرید.

دانلود کتاب دختر فقیر قلب پاک