کتاب رویای ساحره به اثری از فلوریندا دانر که توسط مهران کندری در سیصد و پانزده صفحه ترجمه شده است.قصه های باستاني درباره ی ناوالها و مردان زمان قدیم كه اقتدار بسیار زیاد و شگفت آوری دارند و اعمال و کارهایی که در ذهن نمی گنجد انجام می دادند و هم اکنون در مكزيك حال حاضر نقل مي شود. اما ناوالها در شهرها و دهات تنها در رمانهای عاميانه ای كه دهان به دهان گفته شده اند يا در جهان تخيلات و زنده به نظر رسیده است.فلوریندا دانر نگارنده ی اثرهای ارتباط داشته به سرخبوستان یانوماما دین و آیین شمنیسم.او به گونه ای یک مردم شناس و پژوهنده ی قوم شناسی و بانی تحقیقات میدانی درمورد بومیان ونزوئلا است.او در سال هزار و نهصد و نود و سه میلادی با مردم شناس و نگارنده ی معروف کارلوس کاستاندا ازدواج می نماید.از جمله آثار او در رویا بودن به ترجمه مهران کندری و شابونو به ترجمه سام سرابی میباشد. برای خرید کتاب رویای ساحره به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب رویای ساحره