کتاب هیچ چیز جاودانه نیست به نوشته سیدنی شلدن و به ترجمه نفیسه معتکف است .کارل اندروز باز پرس بخش جنایی با خشم گفت که هیچ متوجه نمی شوم. اینجا چه خبر شده است.سه دکتر زن در یک بیمارستان کار می نمودند و در یک آپارتمان با هم زندگی می کردند. یکی از آنها موجب بسته شدن بیمارستان گشت و دومی واسه ی بدست آوردن یک میلیون دلار مریضش را از بین برد و به قتل رساند و سومی هم کشته شده است.دوباره نیز قهرمانان داستان زن می باشند. و این دفعه سه پزشک زن هستند. دکتر پیچ تیلور یکی از جراحان قلب متهم به قتل بیماری که از او یک میلیون دلار به ارث برده است. دکتر کیث ترنر سیاه‌پوست یکی از دکترهای هانی تافت از خانواده‌ای سرشناس و پر از اسرار و رمز است. آنها به مدت زمان پنج سال داخل بیمارستان امبارکادر در سانفرانسیسکو کار می نمودند و با هم همخانه بودند. کتاب از آنجایی آغاز میشود که پیج تیلور قهرمان مهم و اساسی کتاب رو در دادگاه به جرم قتل بیمارش محاکمه می نماید. برای خرید کتاب هیچ چیز جاودانه نیست به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هیچ چیز جاودانه نیست