کتاب کنت دراکولا اثری از وودی الن است.که به دست احسان نوروزی برگردانده شده می باشد.وودی آلن کمدین و بازیگر و ‌کارگردان و نگارنده و موسیقیدان یهودی آمریکایی می باشد .او در سال هزار و نهصد و پنجاه و سه داخل دانشگاه سینمایی نیویورک ثبت نام کرد و سریعا در دوره‌ای به اسم تولیدات سینمایی مردود گشت و مجبور به ترک نمودن دانشگاه شد. هم اکنون داخل تلویزیون شد و به نگاشتن مطالب برنامه‌های تلویزیونی پرداخت.نخستین حضور او در رتبه ی بازیگر در سال هزار و نهصد و شصت در کلوپی در منهتن بود. شخصیت کمدی متفاوت و خلاق او بسیار سریع دید و نظرها را به سمت خود معطوف نمود. مکانی داخل در ترانسیلوانیا کنت دراکولا در تابوتش دراز کشیده بود و در انتظار بود تا شب از راه رسد. کنت نه فقط حمام گرفتن آفتاب را دوست نداشت بلکه در اصل از دیدن چهره ی آفتاب بیزار بود . برای آنکه قرار گرفتن در روبروی آفتاب پوست او را برنزه نمی نمود و کباب نمیکرد و آفتاب او را از بین می برد . تابوتی که کنت دراکولا در آن دراز کشیده بود داخلش اطلس دوزی زیبایی شده بود و بر روی درش اسم دراکولا نقره کوب گشته بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کنت دراکولا تماس بگیرید.

دانلود کتاب کنت دراکولا