کتاب برف سیاه نوشته میخائیل بولگاکف اوکراینی می باشد که توسط احمد پوری در دویست و هفتاد و دو صفحه ترجمه گشته است .کتاب برف سیاه در زمره‌ی نوشته های انتقادی او اجتماع تئاتری و هنری مسکو در زمان خود قرار گرفته است. بولگاکف هم اکنون نسبت به عوامل و فضای موجود بر اجتماع هنری اتحادیه جماهیر شوروی اعتراض نموده بود و این اعتراض را به شیوه های گوناگون در اثرهای خویش ذکر داشته است. برف سیاه هم چنان در حقیقت توضیحاتی درمورد اتفاقاتی می باشد که خویش در وقت روی پرده بردن نمایش گارد سفید با آنها روبرو گشته است.شخص اصلی رمان گزارشگری به اسم مقصودف می باشد که واسه ی مجله‌ی کشتیرانی کار می نموده و شغلی بسیار حوصله سر بر و کسل‌کننده را تحمل می نموده است. او داستانی می نگارد که شکست می خورد و هر فردی آن را مطالعه می کند خیلی سریع از او انتقاد می کند و شانس نشر اثری که واسش زحمت فراوان کشیده بود نزدیک به صفر است. مقصودف که داخل زندگی دیگر هیچ دلگرمی واسه ی ادامه زندگی نداشته تصمیم می گیرد که خود را بکشد و از بین ببرد.ولی ناگاه از ماجرا واسه ی او به صورتی دیگر رقم می‌خورد رویدادهایی رخ می دهد که او از تئاتر مستقل سر در می‌آورد.برای خرید کتاب برف سیاه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب برف سیاه