کتاب زوربای یونانی نوشته شده توسط نیکوس کازانتزاکیس می باشد.زوربای یونانی اسم اثری است از نیکوس کازانتزاکیس نگارتده ی یونانی که نخستین بار در سال هزار و نهصد و چهل و شش چاپ شده است. این نوشته داخل ایران به محمد قاضی به فارسی برگردانده شده است.داستانگو یک اندیشمند جوان یونانی بوده که خواهان این است واسه ی زمانی کتابهایش را کنار گذارد. او واسه ی تاسیس نمودن دوباره یک معدن زغال سنگ به جزیره کرت سفر می نماید . دقیقا پیش از مسافرت با مرد شصت و پنج ساله ی مرموزی آشنا شده که اسم او آلکسیس زوربا است.این مرد او را راضی می نماید که او را با مقام سرکارگر معدن استخدام کند. آنها وقتی که به جزیره کرت می رسند داخل مسافرخانه یک روسپی فرانسوی به اسم مادام هورتنس ساکن می شوند. پس از آن آغاز به کار در معدن می کنند. با این صورت داستانگو قادر نیست بر وسوسه‌ های خویش واسه ی کار نمودن بر روی دست نوشته های ناتمامش درمورد زندگی و تفکرات بودا جلوگیری کند. در طی سپری شدن ماههای زیاد زوربا اثرات خیلی عمیقی بر مرد می گذارد و راوی در آخر به درک جدیدی از زندگی و لذت های آن می رسد. برای خرید کتاب زوربای یونانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زوربای یونانی