کتاب دندان ببر موریس لبلان ترجمه شده به دست عنایت الله شکیباپور است. آقای کوسمو مورنیکتون در روند و طی شدن جنگ جهانی اول واسه ی ملحق شدن به نیروهای متفقین به آمریکا رفته و یکسال بعد از جدایی جنگ به پاریس باز می گردد و همان جا به موجب یک اشتباه دکتری که تزریق نمودن سوزن اشتباهی از دنیا می رود.او که یکی از توابع آمریکا بوده است بنا به وصیت خویش نصفی از داراییش که معادل بر چهارصد میلیون فرانک بوده را که از پدر و مادرش به او ارث رسیده به سفارت آمریکا می دهد تا در کارهای خیریه مصرف شود و باقی دیگر از آنرا به موجب درخواست مادر وی به خاله اش الیزابت روسل یا بازماندگان او می سپارد و اگر این خاله یا بازماندگانش پیدا نشوند به خاله بعدی او آرماند روسل و فرزندان او رسد و بعد از مشاهده نشدن او در اختیار ویکتور پسر عمویش برسد.در وصیت نامه هم اکنون اسم کسی که اختیاردار این پول بوده و قرار بود آنرا به اقوام مادری آقای مورنیکتون رساند گفته شده بود دون لویی پرنا مشهور به آرسن لوپن نجیب زاده ای که با نام یک دزد و کلاهبردار مشهور بوده و بر زبان عام و خاص بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دندان ببر تماس بگیرید.

دانلود کتاب دندان ببر