کتاب عشق نافرجام اثر موریس دکبرا و ترجمه ذبیح‌الله منصوری است.اثر فوق برگرفته از دو داستان عشق نافرجام و عشق در ونیز می باشد.عشق نافرجام قصه ی یک فرانسوی فقیر را بازگو می کند که به آمریکا مهاجرت نموده است و در همان جا با مردی آشنا شده که در خصوص یک قرارداد از او خواسته نقش یک شاهزاده را بازی نماید و بیوه ای پولدار را شیفته و عاشق خویش کند. شخصیت مهم رمان که موریس اسم دارد. پیروز شده با زن پولدار ذکر شده ازدواج کند و بر اساس قرارداد می بایست مقداری از ثروت را به شخصی که او را در بازی این نقش دروغین کمک کرده دهد. تنها مشکلی که ایجاد شده نادختریِ زن بوده که طبق وصیت نامه ی پدر او اگر زن ازدواج کند از ارث محروم خواهد شد . این دختر که اولین اسم دارد و معتاد می باشد با کمک گرفتن از مادر خود تلاش می کند موریس را گول بزند .عشق در ونیز هم قصه ی یک بیوه ی جوان و پولدار انگلیسی می باشد که واسه ی تفریح و خوش گذرانی مدت کوتاهی به ونیز سفر نموده است. این زن به دلیل امکانان چشم گیر و همچنان زیبایی بسیار زیاد خواستگاران بسیاری دارد ولی هم اکنون نیمه ی گمشده ی خود را پیدا نکرده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق نافرجام تماس بگیرید.

دانلود کتاب عشق نافرجام