کتاب دختر سروان داستانی تاریخی از الکساندر پوشکین نگارنده روس است. که اولین بار در سال هزار و هشتصد و سی و شش داخل مجله ادبی ساورمنیک چاپ شده است. این داستان در قالب اتفاقات و خاطره های یک افسر اشراف‌زاده امپراتوری روسیه به اسم پتر آندرویچ و با زوایای نظارت اول شخص نگاشته شده‌ است.دختر سروان رمانی رمانتیک و زندگی‌نامه‌ای می باشد که در متون شورش پوگاچف در زمان سلطنت ملکه کاترین دوم در حال وقوع است. پوشکین در آن زمان در خزانه سندهای دولتی داخل شهر سن پترزبورگ کار می نمود و به این دلیل این رمان را نگاشته است. او هر اندازه در این کتاب نظری منفی درمورد خشونت و کشتار و غارت این قیام دات ولی در همان حال یملیان پوگاچف رهبر این جنگ دهقانی را به موجب شخصیتی استثنایی و خاص و تحسین‌برانگیز به تصویر کشانده است.دختر سروان آخرین نوشته پوشکین است. او یک سال پس از چاپ این رمان در سن سی و هشت سالگی و در یک دوئل از بین رفت . بسیار جذاب است که بدانید پتر آندرویچ قهرمان رمان دختر سروان همچنان همانند پوشکین با رقیب عشقی خود دوئل کرده است. برای خرید کتاب دختر سروان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب دختر سروان