کتاب بن هور به نوشته لیو والاس نویسنده ی اهل آمریکا در سال هزار و هشتصد و هشتاد نوشته شده‌است.و به ترجمه محمود شایگان انجام شده است.این اثر در سال هزار و سیصد و سی و پنج توسط انتشارات نور جهان به چاپ رسیده است.این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.عنوان اصلی کتاب به انگلیسی می باشد.داستان بن هور قصه ی شاهزاده‌ای یهودی به اسم جودا بن‌ هور می باشد که ظالمانه به جرم سوقصد به جان فرستاده سزار به دست دوست رومی‌ خود دستگیر و به بردگی و بندگی فرستاده می‌شود و ما بقی عضوهای خانواده‌اش هم راهی سیاهچال می‌شوند. او بعد از عبور نمودن از داستانهای زیاد به میهن خود برگردانده می شود تا انتقام گیرد و خواهر و مادرش را نجات دهد .از هنگامی که بن‌هور از خواهر و مادرش جدا گشته بود هیچ شخصی از آن دروازه داخل یا خارج نشده بود. شک داشت آیا همانند سابق در زند یا آنکه نه. پس از مقداری مکث متوجه شد این‌کار بیهوده است. با آن حال از وسوسه‌ای که در این باره به او دست داده بود قادر نبود جلوگیری نماید. شاید امراه صدای در به گوشش رسیده و از یکی از پنجره‌ها به بیرون نگاه کند. برای خرید کتاب بن هور به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بن هور