دانلود کتاب دن کیشوت اثر سروانتس

 

کتاب دن کیشوت نام یک داستان نوشته نویسنده اسپانیایی میگل سروانتس ساآودرا است.این نوشته از کهن ترین رمانها در زبان‌های اروپایی بوده می باشد.متخصصان و انتقاد کننده ها آن را بهترین داستان چاپ شده به اسپانیایی دانسته اند. این قسمت نخستین دفعه در سال هزار و ششصد و پنج و قسمت دوم در سال هزار و ششصد و پانزده چاپ شده است.قسمت اول کتاب دن کیشوت داخل مادرید منتشر شدو قسمت دوم آن ده سال بعد چاپ گشت.دن کیشوت سرنوشت شخصی را به مخاطب نمایش می‌دهد که دچار وهم و خیال است و زمان خویش را با مطالعه کردن اثرهای ممنوعه سپری می کند. دن کیشوت یکی از اولین داستانهایی است که به زبان‌های نوین اروپایی نوشته شده و سروانتس قسمتهای زیادی از آن را داخل زندان نوشته‌است. در دوران روایت قصه نوشتن و مطالعه آثاری که درمورد شوالیه‌ها بود و تعریف می کرد ممنوع شده بود و شخصیت مهم و اساسی قصه خویش را یکی از همین شوالیه‌ها دانسته و دشمنانی فرضی در مقابل خود دیده که اکثرا هم کوه‌ها و درخت‌ها هستند. برای خرید کتاب دن کیشوت به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب دن کیشوت جلد اول

دانلود کتاب دن کیشوت جلد دوم