کتاب کوه پنجم کتابی زیبا از پائولو کوئیلو در سال هزار و نهصد و نود و شش به چاپ رسیده می باشد.پائولو کوئلیو متولد شده در سال هزار و نهصد و چهل و هفت است. او یک نگارنده معاصر برزیلی است.مادر او لیژیا خانه دار و پدرش مهندس بود. او هنگامی که یک نوجوان بود دوست داشت که یک نویسنده شود. بعد از گفتن این موضوع به مادر خود در جواب حرفش مادر پاسخ داد عزیز من پدر تو یک مهندس است. او یک منطق گرا می باشد. آدمی منطقی با چشم اندازی خیلی واضح از دنیا.داستانهای او میان مردم عامه در کشورهای گوناگون جهان پرطرفدار است. او از سال دو هزار و هفت سفیر صلح سازمان ملل در ضمینه ی تهی دستی و صحبتهای بین فرهنگی است .که به شیوه ی دیگری عقیده خاص خویش را بیان می کند. قصه توضیحاتی درمورد زمانه ای از زندگی یک پیامبر می باشد که در طول رویدادهایی با یک زن آشنا شده و پس از فوت او از پسر آن زن را مراقبت می کند. در این حال اتفاقات جذابی واسه ی آن قوم رخ داده که خیلی عبرت آموز است. ولی نام اثر که کوه پنجم است در حقیقت محور مهم و اساسی داستان می باشد و شروع اتفاقات داستان با این کوه است. برای خرید کتاب کوه پنجم به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب کوه پنجم