کتاب مادام بوواری یکی از شاهکار ها و بهترین نوشته ی نویسنده فرانسوی یعنی گوستاو فلوبر است.این کتاب درباره مسائل اجتماعی آن زمان پرداخته و یکی از برجسته‌ترین آثار او به شمار می‌آید.فلوبر پس از نگاشتن نوشته ای به اسم وسوسه سن آنتوان از دوستان انتقاد کننده خویش ماکسیم دوکان و لویی بونه دعوت گشت تا رمان را واسه ی آنها بخواند اما آن دو نفر قصه را نوشته بدی به حساب آوردند و به او گفتند که داستان دیگری درمورد دلونه از اقوان و آشنایان آنها بنگارد. بر این پایه فلوبر آغاز به نگاشتن رمان مادام بوواری کرد و تلاش نمود که قصه را بر پایه و اساس اشخاص و رفارهای آنها حقیقی بنویسد و با به کارگیری از دیده ها و اندیشه و تفکرات خویش اتفاقات را در طی داستان زیاد و وسیع کند. واسه ی مثال اما بوواری زن دلونه است.اما بوواری شخصیت نخست داستان بوده و اسم نوشته از نام او گرفته شده است. او دختری دهاتی می باشد که توقعات بسیار زیادی از جهان خویش دارد و مشتاق زیبایی و پول و عشق و اجتماع سطح بالاست. برای خرید کتاب مادام بوواری به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مادام بوواری