کتاب در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند اثری از میچ آلبوم است که کار ترجمه آن بر عهده پاملا یوخانیان است.آلبوم داخل امریکا متولد شده است . او ستون‌نویس آزاد روزنامه بوده و واسه ی نوشته های خویش جایزه های بسیاری را همچنان گرفته بود و بخصوص به کار نگاشتن فیلمنامه و اجرا کردن شوی رادیویی و نیز نگاشتن آثار داستانی و غیرداستانی مشغول بود. میچ به واسطه ترجمه بهترین اثرهای خود داخل ایران نگارنده ای شناخته شده است و انتقاد کننده های دنیا او را به دلیل موضوع نوشته هایش که زیادتر در باب مرگ و زندگی ماوراءطبیعه می باشد او را نگارنده ی داستانهای روانشناسی اسم داده اند. میچ آلبوم نگارنده ای کم کار ولی پیروز و موفق است. کتاب سه شنبه ها با موری او زمان ها در صدر نوشته های پرفروش قرار داشته و اپرا وینفری هم اکنون سریالی از روی آن ساخته است. میچ آلبوم داخل اثر داستان در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند به سئوالاتی همانند از مرگ چه خواهیم فهمید و مرگ چه چیزی است و جهان بعد از مرگ ما را به کجا خواهد برد و به زبان داستان و از نگاه خویش جواب داده است. در این اثر قهرمان به صورت شگفت آوری با مرگ دست و پنجه نرم می نماید و جنگ می کند. برای خرید کتاب در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند