کتاب زندگی کوتاه است را یوستین گردر نوشته است این داستان زیبا یکی از رمان های محبوب دنیا و یکی از داستانهای معروف کشور نروژ می باشد.این اثر در سال هزار و نهصد و نود و شش میلادی داخل نروژ چاپ شده‌ است. این اثر در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به دست مهرداد بازیاری ترجمه شد و نشر هرمس آن را چاپ نمود. این اثر با مقدمه ای از فرید رائد با اسم در رنگ و نیرنگ عشق به چاپ رسیده است.گردر داخل بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین یک نسخه دست نوشته کهن به اسم دفترچه یادداشت فلوریا را از یک کتاب‌فروشی خریداری نمود که داخل آن فلوریا آملیا شامل چندین سال زندگی خود با آگوستین را در نامه‌ای عاشقانه به او نوشته است.‏خورشید طلوع کرد و رنگ های مکزیکی که انگار از قبل زشت تر شده بودند آرام آرام گویی بر سرش داد میزدند . بعد از لحظاتی بلند شد دست و صورت خویش را آبی زد و کمی رژ به گونه های خود زد و قهوای را که درست کرده بود و همانند گل غلیظ شده بود میل کرد و یک دست از لباس های جدید خود را بر تن کرد. برای خرید کتاب زندگی کوتاه است به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب زندگی کوتاه است