کتاب سالهای سگی به نوشته ماریو بارگاس یوسا که به دست احمد گلشیری ترجمه شده است .نخستین داستان به انتشار رسیده از ماریو بارگاس یوسا نگارنده نوبلیست معاصر آمریکای لاتین که پیروزی و معروفیت زیادی واسه ی او رقم زد سال‌های سگی اسم دارد. این نوشته با عنوان مهم و اساسی شهر و سگ‌ها به انتشار رسیده است و عنوان ترجمه انگلیسی آن عصر قهرمان است. ما نقش قهرمان را بازی می نماییم برای آنکه بسیار ترسو هستیم. نقش قدیس را بازی می نماییم برای آنکه شریریم و نقش قتل را بازی میکنیم برای آنکه در کشتن همنوع های خویش بی تابیم و اصولا از آن رو نقش بازی می کنیم که از لحظه تولد دروغگوییم .این جمله ای از ژان پل سارتر می باشد.یوسا در آرکیپای پرو متولد شده است . زمان کودکی او با تلخی سپری گشته است. دو سالی را همچنان که در دبیرستان نظام سپری کردند اثراتی شگرف و پایا بر او گذاشت. دید و نظر داروین گرایانه‌ی او به تمامی زندگی برگرفته از تجربه همین دو سال است و نگرشی که مطابق اصول آن اشخاصی ضعیف زیر پاها خرد می شوند و تنها انسانهایی زنده می مانند که با سیاه کاری های زمانه روبرو شده باشند. برای خرید کتاب سالهای سگی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سالهای سگی