کتاب رهایی رمانی زیبا از جوزف کنراد لهستانی است.نسخه مهم و اصل این کتاب در سال هزار و نهصد و بیست چاپ شده بود. این اثر از نظر ضمینه پیشرو دو داستان دیگر از کنراد می باشد.کنراد داستان رهایی را در سال‌های اولیه ی فعالیت حرفه‌ای خود شروع نمود ولی نوشتن اثر را در بین راه رها نمود و کامل کردن آن بیست سال طول کشید. او چهار سال پیس از چاپ این اثر فوت شد.این نگارنده در لهستان و در خانواده ملاکان اصیل متولد شد. پدر وی از ادبیات شناسان و نمایشنامه‌نگار و ترجمه کننده ی لثر های انگلیسی و فرانسوی بود که به موجب فعالیت‌های میهن‌پرستانه در خصوص جنگ با روسیه تبعید شدن را تجربه نمود. مادر او به دلیل فرسودگی از سختی های زمان تبعیدشان در سی و چهار سالگی از دنیا رفت.رهایی داستان بسیار جذابی است که اتفاقات تلخ و شیرین آن اثری عمیق بر قلب گذاشته و خاطرات آن در ماه‌ها و سال‌ها بعد از آخر متن باقی مانده و بنابراین واسه ی دوستداران نوشته های کلاسیک بهترین فرصت واسه ی دسترسی به یکی از شاهکارهای ادبی دنیا به دست آمده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رهایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب رهایی