کتاب رویای تالار سرخ توسط کائو ژوکین نویسنده چینی نوشته شده است.این نوشته یکی از معروف ترین داستان ها در ادبیات چین به شمار می رود . رویای تالار سرخ یا رویای خانه سرخ داستانی می باشد که کائو ژوکین از نگارنده های معروف اهل چین در قرن هجدهم نوشت. این اثر از شاهکارهای کلاسیک چین است. که در دوران دودمان چینگ نگاشته شده‌است. در مورد این کتاب دو نگاه و نظر وجود دارد. یکی آنکه کتاب بر پایه ی زندگی نامه شاعر منچو قرن هفدهم نالان هیسنگ ته نوشته شده‌است و دیگر آنکه کتاب زندگی نامه خود نویسنده می‌باشد.ارزش این اثر به دلیل شخصیت پردازی واسه ی تعداد بسیار زیادی از قهرمانان داستان ساختار روانشناسانه قابل دقت است. هم اینک این داستان از جهت پرداختن به اجزا و جز جز زندگی ثروتمندانه چین قرن هجدهم و ساختار طبقاتی ثروتمندان قابل توجه است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رویای تالار سرخ تماس بگیرید.

دانلود کتاب رویای تالار سرخ