کتاب شب‌های روشن که به قلم فیودور داستایفسکی روسیه ای است که کار ترجمه ی این کتاب بر عهده سروش حبیبی بوده است . فیودور داستایوفسکی نگارنده معروف و تاثیرگذار روسیه می باشد. داستایوفسکی روایتگر سرنوشت مردمان عصیان‌زده می باشد . او در توشته خویش افرادی بااخلاق بخصوصی را به تصویر کشانده که زیر لوای مرام و عقیده های ایدئولوژیک خویش اعمال شرم آورشان را توجیه نموده اند .به این دلیل آثار این نگارنده با وجود سپری شدن سالها چنان با چالش‌های دوران ما مانند تمامیت‌ خواهی و ترور و قدرت‌ طلبی حاکمان تناسب داشته است.کتاب شب‌های روشن مانند بسیاری از نوشته های داستایفسکی یک داستانگو اول شخص بی اسم و نشان داشته که داخل شهر زندگی می نماید و از تنهایی و این که قادر بر متوقف کردن اندیشه و فکر خویش را ندارد رنج برده است.فردی که دارای وهم و خیالات است که در اندیشه خویش زندگی می نماید. ولی ملاقات غیرمنتظره او با یک فرد جوان جهانِ ساکت و تنهای او را بسیار عوض می‌کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شب‌های روشن تماس بگیرید.

دانلود کتاب شب‌های روشن