کتاب تیستوی سبز انگشتی اثر موریس دروئون و ترجمه لیلی گلستان است.تیستوی سبز انگشتی از مشهور ترین داستانها برای نوجوانان می باشد. این اثر به زبان‌های زیاد و مختلفی برگردانده شده است و میلیون‌ها علاقه مند در تمامی دنیا دارد. با آنکه تیستوی سبزانگشتی را داستان نوجوان دانسته اند ولی نگارتده ی اثر گفته بود این کتاب را واسه ی مخاطبان یک تا صد ساله نیز نگاشته و آن را معجزه‌ی داستان‌نویس خود می‌دانست. تیستوی سبز انگشتی درمورد پسری بسیار شاد و خوشبخت از یک خانواده‌ ی بسیار پولدار است که هنگامی او را به مدرسه فرستاده بودند میفهمند که داخل مدرسه خوابش برده و چیزی از درس متوجه نمی شود. در سومین روز مدرسه مسئولین نوشته ای به خانواده تیستو نوشته می فرستند و با این گفته که او با تمام بچه‌ها فرق داشته و یادگیری او داخل مدرسه را ناممکن می‌دانند. اندوه بزرگی در دل تیستو می‌نشیند. پدر و مادر تصمیم گرفته آموزش او را بیرون از مدرسه آغاز کنند و واسه ی اموزش دادن او را به دل طبیعت بفرستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تیستوی سبز انگشتی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تیستوی سبز انگشتی