کتاب شاهین مالت نوشته داشیل هامت است.یکی از اساسی ترین داستانهای پلیسی شاهین مالت اسم دارد. رمان شاهین مالت درمورد یک پلیس خصوصی به اسم سام اسپید می باشد.که در جستجو نمودن پرونده‌‏ای به او داده شده است یکی از همکاران خویش را از دست می‏‌دهد. او با سه مجرم شگفت آور و غریب روبرو می‏‌شود که قصد دزدیدن مجسمه‏‌ای با ارزش را دارند. همت با نگاشتن شاهین مالت در و سال هزار و نهصد و سی معروفیت جهانی پیدا می کند و اثر بسیاری بر روی نگارنده های اثرهای پلیسی و جنایی می گذارد. داشیل همت در اول پاورقی‏‌نویس هفته‌‏نامه‏‌های عامه‏‌پسند بود که در آن‏‌ها به طور سریالی قصه های خویش را منتشر می‏‌کرد.فیلم‏‌های بسیاری بر پایه ی آثار او ساخته شدند و شاهین مالت که شاهکار جان هیوستن می باشد سومین فیلمی است که بر پایه ی این اثر همت به روی پرده آمد. جان هیوستن به شاهین مالت وفادار بود برای آنکه خود داستان تکمیل بود و داشیل همت فکر همه چیز را کرده بود. برای خرید کتاب شاهین مالت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب شاهین مالت