کتاب بخواب زیبای من که به قلم ماری هیگینز کلارک است.مری ترزا الئنور هیگینز کلارک‏ یکی از اشخاص مطرح داستان نویس آمریکا و فارغ‌التحصیل رشته ی فلسفه از دانشگاه فوردهام است. او تا حال حاضر سیزده دکتری افتخاری دریافت نموده است. کلارک نگارنده بیست و یک نوشته پرفروش می باشد و به ملکه تعلیق معروف است.خانم کلارک در سال هزار و نهصد و شصت و چهار با نگاشتن قصه های کوتاه کار نگارندگی را آغاز نمود . بعد از مرگ همسر واسه ی تأمین زندگی خود و پنج فرزندش روزها به کار داخل رادیو و شبها به داستان نویسی مشغول بود . اتل لامبستون نویسنده ی جنجالی خبرهای داغ بازار مد بسیار خشن و بی رحمانه به قتل می رسد . قاتل با مخفی نمودن جنازه ی او و گذاشتن شواهدی دروغین اصرار داشته غیبت او را مسافرتی ناگهانی نشان دهد. و تا اندازه ای هم این امر پیروز می شود .ولی با حاضر شدن نیو کرنی بعنوان خیاط لباسهای اتل که قاتل هم در این خصوص آگاه می باشد. این امر دلیلی می شود که او به راحتی غیبت نا به هنگام اتل نپذیرد و پدرش مایلز کرنی رئیس پلیس سابق نیویورک را خبر نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بخواب زیبای من تماس بگیرید.

دانلود کتاب بخواب زیبای من