کتاب سکه سازان به نوشته آندره ژید است.آندره ژید نگارنده ی فرانسوی می باشد که برنده جایزه ادبی نوبل در سال هزار و نهصد و چهل و هفت شده است. .خانواده ی او بسیار سخت پای بند به سنت های دین و مذاهب پروتستان بودند و این امر اثر بسیاری بر صورت پذیری شخصیت او در نوجوانی و جوانی داشت.مبتلا شدن به بیماری در کودکی سبب شد درس خویش را به طور مرتب ادامه ندهد.ولی علم دوستی و فضای فرهنگی خانواده توانست این کاستی را جبران نماید. سکه سازان ایجاد شده از سه قسمت می باشد قسمت نخست برگرفته از هجده فصل بوده و اتفاقات آن در پاریس سپری می شود. قسمت دوم داستان سکه سازان در ساسفه یکی از دهکده های سوییس رخ می دهد و وقایع قسمت سوم همچنان که مثل بخش اول دفعه ای دیگر داخل پاریس سپری می شود . وقت قصه در کل پنج ماه می شود و تاریخ رخ دادن آن سالهای قبل از جنگ جهانی اول می باشد.برای آنکه صحبت از آلفره ژاری نگارنده معروف در بین است که فوت می کند. سکه سازان در حقیقت قبل از هر چیز یک داستان انتقادی می باشد ولی فقط یک مساله در آن مورد نقد و مورد تحقیق قرار نمی گیرد . برای خرید کتاب سکه سازان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سکه سازان