کتاب بچه‌های انقلاب که توسط ای‌نو هانسکی نوشته و به دست سوسن بهار ترجمه شده است.که دارای دویست و چهار صفحه می باشد.ای‌نو هانسکی در سال هزار و نهصد و بیست و هشت در لنین‌گراد متولد شده است و در آگوست سال دو هزار دار فانی را وداع گفت . پدر وی یک کارگر فنلاندی بود که در سال هزار و نهصد و دوازده در پی تعقیب و گریز کمونیست‌ها داخل فنلاند از این کشور فراری شد . خود او همچنان به همراه مادر و خواهرش به اجبار به فرار از لنین‌گراد تحت اشغال نیروهای نازیستی گشت. گریز همراه با گرسنه بودن و سختی و تعقیب نمودن از مسیر اوکراین و لهستان و فنلاند و عاقبت به سوئد ختم شد.بیشتر از داستانهای ای‌نو هانسکی درمورد مردم بوده است.اشخاصی که به صورتی مختلف هم‌نوع های خود را فراتر از سیستم حکومتی می‌نشانند و به آنها مهر می ورزند . بچه‌های انقلاب داستانی است جالب و تکان دهنده که نوشتاری است از یک تاریخ به صورت خاطره نگاری نه به دست صاحب خاطره بلکه نگارنده ای که حرفها و صحبت دوست مادربزرگش ماشا را شنیده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بچه‌های انقلاب تماس بگیرید.

دانلود کتاب بچه‌های انقلاب