کتاب تاریخ یک جنایت که توسط ویکتور هوگو نوشته شده است.که دارای پانصد و شصت و سه صفحه می باشد. ویکتور هوگو نگارنده مشهور فرانسوی در اثر تاریخ یک جنایت در قالب اثر به نحقیق و شرح وضعیت و حال و هوای کشور فرانسه پرداخته است. این نوشته برگرفته از طبیعت و خلق و خوی یک نگارنده فرانسوی می باشد که با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت شگفت آور آن هنگام کشور فرانسه کتاب تاریخ یک جنایت را می نویسد. با این حال این نوشته به خوبی توانا بر بازتابی از خلقیات ویکتور هوگو باشد.ویکتور ماری هوگو متولد شده در سال هزار و هشتصد و دو است.او از بزرگ‌ترین شاعر سده نوزدهم فرانسه و شاید بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه و همچنان داستان‌نگار و درام‌نویس و بنیانگذار مکتب رومانتیسم است. آثار او به خیلی از تفکرات سیاسی و هنری رایج در دوران خویش اشاره دارد که از برجسته‌ترین آنها می شود به بینوایان و گوژپشت نتردام و مردی که می خندد و شمار بسیاری مجموعه شعر اشاره نمود . او هم‌چنین چندین نمایش‌نامه نگاشته است. برای خرید کتاب تاریخ یک جنایت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ یک جنایت