کتاب جوناتان مرغ دریایی که توسط ریچارد باخ نوشته شده است.که دارای نود و نه صفحه می باشد.ریچارد باخ اثر جوناتان را در سال هزار و نهصد و هفتاد نگاشته است و داستان مرغ دریایی‌ که نخواسته است همانند باقی مرغان دریایی زندگی نماید و سرنوشت آن چنینی داشته باشد می‌خواهد سریعتر و بالاتر پرواز نماید. ولی همنوع های او تغییر را دوست نداشته و او را از جمع خویش بیرون می اندازند. ولی در حقیقت جاناتان تنها مانده بود یا مرغانی که او را از جمع خود دور کرده بودند. سرنوشت این مرغ دریایی بلند پرواز و رویایی نزدیک به چهل سال می شد که میلیون‌ها نفر را جذب خویش کرده است. جوناتان مرغ دریایی اثری می باشد پر از امید. قصه ی پرواز و آزادی است. رمان چطور پریدن و چگونه دل بریدن می باشد.قصه ی ول کردن و شکستن همه ی عادات خویش. یک اثر نمادین که می‌شود از آن اوج گرفتن را یادگیری کرد . آن که هیچ وقت نباید نا امید شد و دست از کوشش برداشت. نگارنده این اثر ریچارد باخ خلبانی می باشد که تا حال حاضر سه کتاب درمورد پرواز نگاشته است و جوناتان مرغ دریایی یکی از زیباترین این سه اثر است. برای خرید کتاب جوناتان مرغ دریایی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب جوناتان مرغ دریایی