کتاب زندگی با پیکاسو که توسط فرانسواز ژیلو نوشته شده است.که دارای چهارصد و بیست صفحه می باشد.خانم ژیلو در این نوشته مرحله های آشنایی و ازدواج نمودن و هفت سال زندگی کردن باهم و مشترک خویش را با پابلو پیکاسو نقاش و هنرمند بسیلر مشهور و بزرگ اسپانیایی به تصویر کشانده است. فرانسواز ژیلو نقاش و نگارنده معروف در سال هزار و نهصد و بیست و یک داخل پاریس به دنیا آمده است. او در سال هزار و نهصد و چهل و سه با پیکاسو آشنا گشته و در سال هزار و نهصد و چهل و شش هم با همدیگر ازدواج کردند. این زندگی مشترک بعد از هفت سال به جدایی تبدیل شد. مشخصه فرانسواز ژیلو داخل نگاشته هایش حافظه خیلی دقیق او در توضیح به طور کامل رویدادها و خاطره‌هایش در مسیر زندگی با پیکاسو است. برای خرید کتاب زندگی با پیکاسو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زندگی با پیکاسو