کتاب اسباب خوشبختی که توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته و به دست شهلا حائری ترجمه شده است.که دارای صد و چهل و هفت صفحه می باشد.اریک امانوئل اشمیت یکی از داستان‌نویسان معروف و نمایشنامه‌نویس سرشناس فرانسوی می باشد. نگاشته های او به زیادتر از چهل زبان جهان برگردانده شده و نمایشنامه‌های بسیار گوناگونی از او در خیلی از نقاط دنیا به روی صحنه رفته است. او با اثرهایی که چاپ نموده است تا حال حاضر توانسته است جایزه هایی مثل جایزه تئاتر مولیر فرانسه و جایزه بهترین نمونه داستان گنکور و جایزه آکادمی بالزاک را به دست آورد.این اثر نمونه جمع آوری شده از چهار داستان کوتاه می باشد که در این قصه ها اریک امانوئل اشمیت دفعه ی دیگر با ظرافت بخصوص خویش به جستجو کردن در داخل شخصیت‌ها و ارتباط های انسان‌ها پرداخته است. بعضی اوقات از خوشبختی متزلزل یک زن سخن گفته و دورانی از غفلت یک پدر و برخی از قدرت خاطرات و همواره از مرز بین حقیقت و تخیل و دروغ می گوید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسباب خوشبختی تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسباب خوشبختی